142

nɨb M n b | { |

nɨb xz nɺx xxn | +{ |

Eən xz ə BxM

+ʙn {ʙɤE ʮVxɦ | 1 |

<{ɮnʙ xx <nɮh

ɽɪ xzn iʮ Eh | 2 |

EʮVɴɮnx En{ {ix

{֮nʴ` ʮ ɭɦ | 3 |