177

SPX USY LiP L[ TR

D CpXY iVL

SP[L WLYkjWWVW ^Y

URY TWURkVUkV | T |

xPkR vU^ LxPL W US

xPL[ WTW

jxVkR SPXSL _kUR TT

^h TT bQR

AxP ^TdVY Lh ^_SL c

xRvVY RtTW

Gx a[ CYW xP UajUV

xPL RWVYW ^YTY | 1 |

aX tRLsVL aX (bjW)LsVL

TX ^XTRpX CW

TX CjRYW lWRQ ^TR

_X RXV R jV

UXWR BL RiPlWQUY UP

JXY LQR TL

_X_ST Sp TkYWp

ۡ _LmT ^RR UbRR | 2 |

aR^jR vR[ L URXR

(E) bjWdkRLY

^W بL Cpa YLiP

^ L GkRR

TWU ^wOL TR RW

RWRU CRW _SL

c`PX CYW TSUR

TT YWYLWY TWY | 3 |