210( f )

ʤbxxɪ x֨ ʤbxxɪ | { |

ʤbxx x֨ xz +bMʳM ʶɮM

Yxɴz ibbn EbixE | +{ |

iɨəE Bknx ɮMə

Enx ix xzɴx xx

κiɴɮnx iʮixE | 1 |

bE əiq Eʮʺn

+Vִxɚ EEx xzɴx xx

{EVxɦx iʮixE | 2 |

b Ecnx

ʮv֨EnVִxɚ {֚xɦ

{֮nʴ`x <ʚM in iʮixE | 3 |