222

kɴxɚ ֮ʮ xxM x

kɴxɚ ֮ʮ | { |

xz iɮ iɮ iɮ ix

Mkh ij ə ʮ | +{ |

M x E䲳n Mɮ iʳM] xMִ x kɴxɚ

M xz ɮnMxɮxəM{ x kɴxɚ

M xzQɪ bMɮQMMn x kɴxɚ

M xzVəzMɳb

VMɳxbMִ b xxɚn | 1 |

xlx xx i Eʙi JəiɺMn kɴx

xl xzx ʮnix]n xɭiʙ x kɴxɚ

xl xzɪ ii Ji {Mɳnz ijn x jɴxɚ

xl xzb iҮlɴMi ɨɪixMVִ nMʳɚn | 2 |

in x ʮnn{{ En{{nM x kɴxɚ

in xzɪ x ˽nMhnn n x kɴx

in xzɪv n nM Eʺ En x kɴxɚ

in |ɺxE]nʶzɮ nn Dn =xɚn | 3 |