90

NRPVRVlLi Lij ¿Vs

NRPVRVlLi Lij | xms |

NRPVRVlLi Lij yjLSlgi

sVVRj ةs ˳NRPV N]RVs | @xms |

zLigSLi LRiNRPxqsLRi Is NRPVRVlLi

sVVLigSV ZNPRLji s dzqs

Rgjizqs RRV @TgRiTlgi

gjiRV Lji xLiNRPLjixqsVs | 1 |

gRiLRiVs sVxOTPQQ Rs

sLRisLiRV IRV LRiVs

DLRij $sR= N_xqsV˳

RLjizqs yLi sVlLiRVVsLiR | 2 |

xs sRV NRPVRVlLi

IRV NRPTy NRPVRVlLi

NRPR sVVs NRPVRVlLi

¿Vs xRVsRsLi NRPVRVlLi | 3 |