bMɳ GɺSE (+Ei)

193nEnx nEnx ɴ BxM ˽Mi(+nEɴ)

210( a )ə ə xz əɚnʨD əMɳ] hM OɽM˳n({֮n ʴ`)

210( b ) ʙ xM ɨx ni ({֮n ʴ`)

194 ɚMʚn E`(Eh)

195Məx in x Eb ʮ EMn vx Eʙ xɮʮ(+nEɴ)

196Məʙ ʤq VEx xxָ M{ə {ə Eɪɪ xx(ɴnx)

197ʪ xʮn BEiɴiʪ iʮn iɴɮɺ (+nEɴ)

198 ɮ MnxvɪEҮxɴʺx ʺʮ(+xipҶ)

210( d ) ɮ nt ({֮n ʴ`)

199 ɮ M֯ Pɴp ɮ (M֯Ҷʴ`)

200 ɮ xɨ xM M{əEh(M ʴ`)

201ɮ ɮ ɮ ʮ i i Jɴ nʮ(ɺn ʴ`)

202 M ɯxn M vʮM n(ҨEh)

203 b Bz Enz nb(|ɺxE])

204 ʤMɪn ʤMɪn B xɴ(Eh)

210( f ) ʤbxxɪ x֨ ʤbxxɪ ({֮n ʴ`)

210( e ) ʤbx xzQ xɴɺ(|ɺxE])

205 ʤzɽE ʪɚɪ ({֮n ʴ`)

206 M ɮ M ɮ xҙP ɭh (ɴnx)

207 nʳbx ({֮n ʴ`)

208n Eh Snnn n xb M{ nnnxnk n xb(ɺn ʴ`)

209 n xɚ Ehh n(ʴVɪʴ`)

210( c ) nxx M nxx ({֮n ʴ`)

210 nɪ M˴n^ (+nEɴ)