RVgRi NRPsVxqsWZNP (@LiNTPR)

44 FsRVLRiVg]LiR BLijLS[s (gRiVLRiV sVzxms)

45 FsRV LRiVylLi [ y sRV LRiVylLi [ ( gRiVLRiVgRiyRshRi)

46 FssgRiW A LRiLigRi ssgRiW A (xmsoLRiLiRLRishRi)

47 Fss Fyr NRPLRiVNRPLRi xmssgRiaRPRVs gRiyRLRi ($NRPXxtsQ)

48 Fss sxms ZNP[ Rs*Li RRVsWRV xqs᪫ssV Bs ZNP[s (g][FyshRi)

49 FsT Li][ ds }RW sV sV g][FyNRPXxtsQRV (LRiLigRi shRi)

68 b FsRgji xLji FssRV ]Lji (sRVshRi)

50 FsLiR Li sVVLiR xmsRV B sslgixtsvjsyxqs sVLRiV(NSgjisRWjZNP[aRPs)

51 Fs sVs sVVLSLji N]LiyRV (sRVshRi)

68 d Fs xLjiNRPy xmsxqsLigRi[(xmsoLRiLiRLRishRi)

52 Fsxtsv sVsVVV sslgi ˳xtsQsVss NRPxtsQ[xs s Bss NRPj (g][FyshRi)

53 Fsxtsv xqsVgRi g][so g] g][xmsLRiV $ (xmsxqssLiNRP[aRP)

54 FsLiRV RVxqs Fss[ss xqsLiRR ssV xqsx[s (g][FyshRi)

55 FsLiy xmsos g][zms FsLiy ˳gRis ss BLiy sVgRis NS᮪s (xmsoLRiLiRLRishRi)

68 c FsLiRV NSLi[ Fss xqsVxs RLi DRVzmsRV ᩫs (xmsxqssLiNRPNRPXxtsQ)

56 FsLijgSRLRiV IsV N]RVNRPLiR xLjiV (zqsLjiNRPXxtsQ)

57 FsLijgSx] ss RLRiVaRPs @LijgRi LiR dsgRiRV (sRVshRi)

58 FsLijRLki N]Li|msVslgi sLiZNPLiVV (NSgjisRWjZNP[aRPs)

59 GZNP sVsVN]V RxqsV s LRiLigRi ds NRPLRiVj Fss Fyr~ NRPXxtsQ (g][FyshRi)

60 GZNP sVgji| xLjiV FsxqsV ARWxqs [ZNPsWRVs LRiVRV ryNSLiVVd (g][FyshRi)

61 Gs [R ss lgi LiRV dssR r˳gRi sRygji Fsslgi (g][FyshRi)

63 GyRlLi[sV ةss sWORPQs (sRVshRi)

64 GsV Rs NRPVsV FsLiy sWs (xmsoLRiLiRLRishRi)

65 GsV lLiVV x dssxtsv sRV @ճ sWsssV ]lLiRV xmsLRiLRisV [RVsoR (xmsoLRiLiRLRishRi)

66 GsV sWTRlLi[sV ˳s zLigRiRV ysyLiRNRP ss RRVygRiRRsNRP (xmsoLRiLiRLRishRi)

67 GsV xqsV[ FsLiy xqsV[ (g][FyshRi)

68 GsLiRV N]LiyT xqsVxqsVs [s ys[sV ssV sVzsVgRi sWRs (NSgjisRWjZNP[aRPs)

68 a G yLSRV G OUPQLRisV ($aSjZNP[aRPs)